กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ตำบลแม่สุก

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ ขัติวงค์ รองนายก อบต. กล่าวเปิดโครงการลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ตำบลแม่สุก

ณ ห้องประชุมอบต.แม่สุก โดยมี คุณสุทัศน์ มหาวรรณศรี ผู้รับผิดชอบโครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา

และคุณลออ มหาวรรณศรี ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.แม่ใส เป็นวิทยากรบรรยายดำเนินโครงการฯ ในการนี้มี นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง ประธานสภา อบต. นายชวลิต แก้วตา รองนายก อบต. นายสุรพงศ์ การินทร์ รองปลัด อบต. นางดุจดาว แก้วมี ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต. นางณัฐณิชา อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.แม่สุก และตัวแทนแกนนำชุมชนในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand