โทษพิษภัยของเหล้าและบุหรี่ทุกคนรู้ แต่จะทำอย่างไรในการให้เกิดพฤติกรรมในการลดละเลิก….

2/9/65

โทษพิษภัยของเหล้าและบุหรี่ ทุกคนรู้ แต่การทำอย่างไรในการให้เกิดพฤติกรรมในการลดละเลิกต่างหากที่เราควรสร้าง

หลายคนเชื่อว่าจะหยุดดื่มเมื่อไหร่ก้อได้ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเริ่มติดเหล้า

ขอบคุณโครงการจากเทศบาลสิริเวียงชัย

ขอบคุณแกนนำชุมชนหมู่.12ใหม่โพธิ์งาม

ขอบคุณทีมงานลุงหนั่นคนหัวใจเพชร

น้องหญิงysdnเวียงชัย

เราจะช่วยกันสร้างความเข้าใจใหม่

ดื่มให้ถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะ

เพื่อสุขภาพของตัวเราเอง

กองบรรณาธิการ SDNThailand