เยาวชนSDNตรัง ถอดบทเรียนเตรียมขยายงานเด็กและเยาวชนสู่ครอบครัวเยาวชนต้นแบบ…

“จากกิจกรรมเด่นปี65เน้นชุมชนต้นแบบ”

นางไพรัช วัฒนกุลผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรังประชุมคณะทำงานเด็กและเยาวชนSDNตรังถอดบทเรียน

เตรียมขยายงานเด็กและเยาวชนสู่ครอบครัวเยาวชนต้นแบบปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ขยับขยายการรณรงค์งานกิจกรรมทั่วไปสู่ครอบครัวต้นแบบ

นำทีมโดยนายธีระวัฒน์ สุทธินนท์ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง,ประธานชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand