นักพากย์เยาวชนสร้างสุขภาคเหนือ จังหวัดน่าน

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พระชนานันทมุนี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เวทีพัฒนาศักยภาพนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขภาพเหนือ จังหวัดน่าน

เบื้องต้นต้องของคุณสมาคมแข่งเรือจังหวัดน่าน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สื่อมวลชน สภาวัฒนธรรม และหน่วยงานอื่นๆที่เล็งเห็นถึงมนต์เสน่ห์ของงานบุญประเพณีแข่งเรือยาว วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ภายใต้แนวคิดแข่งเรือปลอดเหล้า เพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมไปกับการปกป้องประเพณีดังกล่าว มิให้ตกไปเป็นเครื่องมือส่งเสริมการการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมนักพากย์เรือเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการแข่งเรือในจุดต่างๆ ซึ่งจเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งต่อ สืบทอด หลักคิดภูมิปัญญาให้ลุ่มลึกในวิธีการพากย์เรือละการจัดงานแข่งเรือน่าน อันเป็นเสน่ห์และความสามารถของจังหวัดน่าน

นางสาวจิราธร กรีเรียน แกนนำเยาวชนนักพากย์เรือสร้างสุข จังหวัดน่านวันนนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาส่งเสริมนักพากย์เรือเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและให้รู้เท่าทันตระหนักถึงผลกระทบจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อสังคม

สำหรับจังหวัดน่านได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักกากย์เรือเยาวาชนเป็นครั้งที่ 5 โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมงานแข่งเรือจังหวัดน่าน ในนามเยาวชนต้องขอบคุณ พระชยานันทมุนี /สมาคมแข่งเรือจังหวัดน่าน /สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และตัวแทนโรงเรียน

กองบรรณาธิการ SDNThailand