พระยืนวิทยาคาร จัดอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน YSDN

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

นายภักดี ศิริพรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มอบหมายให้ ดร.พินิจ มีคำทอง รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พระยืนวิทย์ รวมพลัง แก้ไขปัญหายาเสพติด” และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นางณปภัช เทียนคำ ครู หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน และผู้ประสานงานเยาวชน พร้อมด้วยคณะวิทยากร คณะครูร่วมเป็นเกียรติ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 102 คน เข้ารับการอบรม

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ในนามของผู้ประสานงานเยาวชนและประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงเรียนพระยืนวิทยาคารเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน YSDN ตามโครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างพฤติกรรมอันเพิ่งประสงค์ให้แก่ผู้เรียนหรือแกนนำเยาวชน พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแกนนำนักเรียนจนกลายเป็นเยาวชนต้นแบบไม่สูบไม่ดื่มในอนาคต และในโอกาสนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าโดยเครือองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้มอบชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตซอล และวอลเลย์บอล เพื่อให้นักกีฬาในสังกัดโรงเรียนพระยืนวิทยาคารได้ใช้ในการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ

กองบรรณาธิการ SDNThailand