อาชูรอ เป็นอาหารชนิดนึง ที่ชาวมุสลิมรู้จักกันดี…อาหารนี้มีที่มา

ความเป็นมา ของการกวนข้าวอาซูรอ หรือกวนขนมอาซูรอสืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบี นุฮ (อล) ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล) และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล) จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้า

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้คนในชุมชน ก็ต่างคนต่างอยู่ มูลนิธิทองทศฯ และสสส.ถือโอกาสดีในการกวนอาชูรอนี้ ในการเสริมพลังให้เกิดความรัก ควาสามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีของชาวชุมชนกุฎีขาว ฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกลับมาอีกครั้ง #ย่านกะดีจีน#การท่องเที่ยวโดยชุมชน#เสริมพลังชุมชนท้องถิ่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand