นักศึกษาพัฒนาชุมชน ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนคนสู้เหล้า จังหวัดกระบี่ จัดค่ายเยาวชนก่อการดีกระบี่น้อยครั้งที่ 1

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในค่ายเยาวชนก่อการดี กระบี่น้อย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยสร้างความเป็นผู้นำและความรู้การสู้กับปัจจัยเสี่ยงรอบตัวในวัยเด็ก ร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนกระบี่เพื่อต่อยอด เป็นแกนนำเยาวชนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดกระบี่

กองบรรณาธิการ SDNThailand