แกนนำชมรมคนหัวใจเพชร เร่งสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือออนไลน์ ชวน-ช่วย-เชียร์ คนงดเหล้า ระดับอำเภอภายใต้กลไก อสม.อำเภอสวี จ.ชุมพร

วันที่ 17 กรกฏาคม 65 ทีมแกนนำชมรมคนหัวใจเพชร อ.สวี จ.ชุมพร ร่วมกับ แกนนำอสม.อำเภอสวี และประชาคมงดเหล้าจ.ชุมพร ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจระดับชุมชน กับแกนนำ อสม.ในตำบลครน เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือออนไลน์ เก็บข้อมูล คนปฎิญาณตนเลิกเหล้า

โดยทางอำเภอสวี เป็นอำเภอนำร่องในการ มีการสำรวจข้อมูลนักดื่มหน้าใหม่-หน้าหน้าเก่าในทุกชุมชนและ ขับเคลื่อนงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงผ่านกลไก พชอ.หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งในปี พศ.2563 มีการประกาศให้ทุก รพสต. 17 หน่วยทั้งอำเภอประกาศเป็นศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง และมีอสม.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและในปี พศ.2565 เมื่อทาง สสส.ได้จับมือกับทาง กระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงมหาดไทย ในการชวนคนเลิกเหล้าเข้าพรรษา ทางแกนนำชมรมคนหัวใจเพชร อ.สวี จึง เร่งลงพื้นที่ประสานสร้างความเข้าใจ การใช้โทรศัพท์มือถือโดยใช้ระบบ Google Forms เก็บและติดตามคนปฎิญาณตนเลิกเหล้าเข้าพรรษา

นางวารินรำไพ ศรีคำภา แกนนำชมรมคนหัวใจเพชร อ.สวี กล่าวว่า

ตนและแกนนำหลายคนส่วนใหญ่เป็น อสม.และมีบทบาทด้านงานสุขภาพรวมถึง เมื่อได้ร่วมขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับ รวมถึงอำเภอสวี ได้ขับเคลื่อนงานงดเหล้ามาอย่างเข้มข้น ทาง สสอ.จึงประสานร่วมกับ ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพรในการ ชวนกัน สร้างความเข้าใจแบบบทบาทพี่เลี้ยง เพื่อให้  อสม.ในทุกตำบล ในอ.สวี เข้าใจและ ขับเคลื่อนการชวนคนเลิกเหล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางตนและทีมจึงพร้อมที่จะลงพูดคุยในทุกชุมชนในอำเภอสวี เพื่อการ ชวน-ช่วย-เชียร์และแชร์ ดั่ง กระบวนการ “นักจัดการสุขภาพชุมชน” ที่ทางแกนนำคนหัวใจเพชรจังหวัดชุมพรกำลังพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบเป็นหลักสูตรเพื่อการขยายผลสู่นักศึกษาและชุมชนอื่นๆ

กองบรรณาธิการ SDNThailand