แกนนำนักศึกษาและเครือข่ายเยาวชน ชวนครอบครัว งดเหล้าเข้าพรรษา ในงาน มานครนอนวัด สร้างสีสันและกระบวนการ เรียนรู้ 2 ทาง

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ทางเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนบ้านวัดเราะ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดงานรณรงค์งดเหล้าแนวใหม่ ภายใต้ชื่อ “มานครนอนวัด”

โดยใช้ ศิลปวัฒนธรรมผสมผสานกับ พิธีกรรมทางศาสนา และ ใช้นักดนตรีในร้านเหล้าที่เป็นแรงดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรม โดยภายในงาน มีกระบวนการ ชวนครอบครัวชาวแค็มป์งดเหล้าเพื่อครอบครัว โดยมีนักศึกษาภาคสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ แกนนำเยาวชน south youth ranger จัดทำกระบวนการสร้างสีสันและเป็นแรงดึงดูดการชวน ครอบครัวมาร่วมกิจกรรม

            นายกัณตนัช รัตนวิก ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์งานชุมชนสู้เหล้ากล่าวว่า

ทางเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนได้ ทำข้อตกลงร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฯในการใช้ชุมชนสู้เหล้าเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา จึงเชิญอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มาร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมในงาน มานครนอนวัด ซึ่งเป็นงานรณรงค์งดเหล้าแนวใหม่ ร่วมถึง ภายในงานมี ครอบครัวที่นิยมการนอนแค้มป์ รวมถึง ครอบครัวทั่วไปที่มาร่วมงาน เนื่องจากเป็นงานที่จัดในรูปแบบสร้างสรรค์ จึงได้ร่วม กับนักศึกษาและแกนนำเยาวชน ออกแบบกระบวนการ “ชวนครอบครัวงดเหล้า” โดยการชวนลูกทำกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในครอบครับ ในขณะเดียวกันก็มีการ ชวนงดเหล้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการเรียนรู้ 2 ทางคือ ทางหนึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษาและแกนนำเยาวชน อีกทางเป็นการรณรงค์งดเหล้าและจะมีการติดตามครอบครัวดังกล่าวต่อไป

ซึ่งภาพรวมของงานได้รับการตอบรับอย่างมาก ทั้งในชุมชนเอง และคนรุ่นใหม่รวมถึงในสังคมออนไลน์ ทางเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจ.สุราษฎร์ธานีจึงมีแนวทางในการ สร้างการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวเป็นระยะต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand