YSDN ขอนแก่น จัดดนตรีในสวน รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ สวนรัชดานุสรณ์ เทศบาลนครขอนแก่น เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ กลุ่มเยาวชนรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง (YSDN จังหวัดขอนแก่น)

ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดขอนแก่น แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมดนตรีในสวน รณรงค์เนื่องในวันเข้าพรรษา (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ) ภายใต้แนวคิด #เพื่อนกันมันส์No_L #กล้า_ท้า_เปลี่ยน

ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ประธานในพิธีเปิด กล่าวในพิธีเปิดว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และในปี 2565 นี้มีคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติว่า (ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19) โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา หรือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เช่นเดียวกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทุกภูมิภาค และทุกจังหวัดได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และในวันนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้แสดงออกความสามารถในทางที่ถนัด เป็นปัจจัยหนุนเสริมลดโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเยาวชนในช่วงเวลาว่าง จึงขอชื่นชมกับเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ในนามผู้ประสานงานแผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาคอีสานตอนบนเปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิ – การแสดงความสามารถบนเวทีกลางประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงในรูปแบบต่างๆ มากกว่า 10 ทีม – บูธกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลและการร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวที – ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนรับคูปองอาหารว่างและร่วมกิจกรรมต่างๆฟรี คณะผู้จัดกิจกรรมและภาคีเครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยปลุกกระแสให้เกิดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ สนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกความสามารถของตนเองในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และจะเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ต่อไป #เพื่อนกันมันส์No_L #กล้า_ท้า_เปลี่ยน #วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand