เชิญร่วมกิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา หน้าลานพระบรมธาตุนาดูน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ชมรม อ.สคล.(อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า) ตำบลกู่สันตรัตน์ และ ชมรม อ.สคล.(อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า) ตำบลดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

นำทีมโดยนางวราภรณ์ กรโสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่โนนเมือง รณรงค์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ซุปเปอร์แม่ พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์ ณ ลานพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้นที่ชาวนาดูน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษากันอย่างเนืองแน่น

โดยกิจกรรมได้มีการแจกสติ๊กเกอร์งดเหล้าเข้าพรรษา และเสื้องดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 10 ตัว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจที่จะลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษานี้

นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวว่า

ทุกปีจะจัดงานใหญ่ ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาที่หน้าลานพระบรมธาตุนาดูน เชิญทุกอำเภอมาร่วมลงนามที่นี่ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ปีนี้ทางจังหวัดจึงไม่ได้จัดรวมกัน จำกัดจำนวนคนเข้าร่วม ทางเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรมลงนามโดยให้ อ.สคล.(อาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า) ในพื้นที่มาร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ และกล่าวให้กำลังใจกับผู้ที่ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ให้ตั้งใจลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพและครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุตรหลานต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand