สสอ.เขาชัยและอสม.จัดกิจกรรมปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและจัดนิทรรศการออกบูธขนมพื้นบ้านในชุมชน

วันที่13ก.ค.2565 ณ.สำนักสงฆ์ศาลาแหลมยาง ม.7ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังจังหวัดพัทลุง นำโดย

นางสาว จุรีภร วัชรจิรโสภณ ร่วมกับ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านเล เครือข่ายโรงเรียนบ้านท่าลาด อบต.ควนขนุน รพสต.บ้านท่าลาด สสอ.เขาชัยและอสม.จัดกิจกรรมปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและจัดนิทรรศการออกบูธขนมพื้นบ้านในชุมชน น้ำดื่มทางเลือก และบูธรณรงค์ลด ละ เลิก สุรา โดย มีนายอำเภอเขาชัยสน นาย สมบูรณ์ เต็มชื่น เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วม โดยมี นายยก อบต ควนขนุน นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน ผ.อ โรงเรียน้านท่าลาด นักเรียน คณะครู ผ.อ รพสต บ้านท่าลาด สมาชิก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และชาวบ้านชุมชนป่าเล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

กองบรรณาธิการ SDNThailand