บูธรณรงค์ งด ลด ละ เลิก เนื่องในวันที่ 14 กรกฏาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2565

ณ.อำเภอเขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

เยาวชน YSDN พัทลุง ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนบ้านท่าลาด อบต.ควนขนุน โรงเรียนบ้านท่าลาด พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทำกิจกรรม นิทรรศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา ในพื้นที่ชุมชนบ้านป่าเล พร้อม กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนนี้

เยาวชน YSDN ทำกิจกรรม โดยออกบูธรณรงค์รณรงค์ กิจกรรรมสันทนาการกับน้องๆยาวชนโรงเรียนบ้ายท่าลาด เชิญชวน ให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา ในช่วงเทศกาล “เข้าพรรษา” ซึ่งตรงกับ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” 14 กรกฏาคม นี้เพื่อให้น้องๆ เยาวชน ที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงโทษและความอันตรายของสุรา อีกทั้งให้เห็นถึงข้อดีที่เกิดจากการลด ละ เลิกสุรา ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือศาสนาใด ก็สามารถร่วมทำกิจกรรม ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อพักตับ สุขภาพดี มีเงินเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลานในครอบครัว

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

#เพื่อนกันมันส์NoL#กล้าท้าเปลี่ยน#วันงดดื่มสุราแห่งชาติ#สสส#สคล#งดเหล้าใต้ล่าง#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง#YSDNพัทลุง#งดเหล้าเข้าพรรษา

กองบรรณาธิการ SDNThailand