YSDN จังหวัดปัตตานี ส่งเสียง สื่อสาร รณรงค์ งดเหล้าบุหรี่เข้าพรรษา ลดปัจจัยเสี่ยง เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลเหล้าบุหรี่ เนื่องในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565

ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อาคารเรียนรวม และ สวนสาธารณะอำเภอเมืองปัตตานี

ทีมเเกนนำเยาวชน YSDN ปัตตานี เเละนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของบุหรี่ สุรา รวมถึง กัญชา น้ำกระท่อม ที่มีการระบาดในพื้นที่ รวมถึงแจกโปสเตอร์โทษของสารเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้ตะหนักรู้เเละเข้าใจมากขึ้น โดยจัดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีการเดินรณรงค์ไปยังอาคารเรียน โรงอาหาร เเละพื้นที่สาธารณะ รวมไปถึง เข้าชุมชนตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบปะกับประชาชน พร้อมทำความเข้าใจกับกิจกรรม โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจกับกิจกรรมในครั้งนี้ เเละเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรส เพื่อส่งเสียง สื่อสาร เชิญชวนนักศึกษาเเละเยาวชนให้ลดละ เลิกการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า หรือสิ่งมึนเมา ที่เป็นสิ่งฮารอมในศาสนาอิสลาม ซึ่งตรงกับ “วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ” 14 กรกฎาคมนี้ ผ่านรูปเเบบการเดินรณรงค์ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เเละความมุ่งมั่นตั้งใจของเเกนนำเยาวชนจังหวัดปัตตานี ที่เล็งเห็นปัญหาสารเสพติดในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลดละเลิก เเละเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม จึงมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กเยาวชนในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของโทษเเละความอันตรายของบุหรี่ สุรา อีกทั้งให้เห็นถึงผลดีของการเลิกสูบบุหรี่ เลิกสุรา อีกด้วย เพื่อเป็นการงดสูบ เเละงดดื่มสุราเเห่งชาติ เพื่อพักตับ สุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง มีรอยยิ้ม ส่งต่อรอยยิ้มให้กับลูกหลานในอนาคตต่อไปได้อย่างมีความสุข

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์ประสานงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ขอขอบคุณค่ะ

YSDN : จังหวัดปัตตานี

กองบรรณาธิการ SDNThailand