อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จัดเวทีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา /วันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนีย์สถาน ณ วัดอภัยดำรงธรรม(วัดถ้ำพวง)

อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จัดเวทีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา /วันอาสาฬหบูชา สักการะสังเวชนีย์สถาน ณ วัดอภัยดำรงธรรม(วัดถ้ำพวง) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ และการลงนามปฏิญาณงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โดยนายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอส่องดาว ประธานในพิธี ซึ่งมีนายไพวรรณ เกตุนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลปทุมวาปี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การของจัดงานเชิญชวนชาวส่องดาวร่วมสมัครงดเหล้าเข้าพรรษา ปฏิญาณตน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสกลนครได้ร่วมในการจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่

โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เพื่อเป็นซุปเปอร์แม่พ่อ ให้แก่ลูก ในช่วงเข้าพรรษานี้อีกด้วย และจะยังมีการชม เชียร์ให้กำลังแก่ผู้ที่ลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาให้มีกำลังใจ และอยู่ครบตลอดพรรษานี้อีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand