งดเหล้าเข้าพรรษา ปฏิบัติธรรม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานสถานศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เนื่องในประเพณีวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำโดยพระอธิการสุเนตร กัญตวีโร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านลาด

โดยมีชาวบ้านลาด และเยาวชนจากโรงเรียนชมรมศรีสุข กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม หล่อเทียนพรรษา อบรมชุมชนคุณธรรมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม ได้ชื่นชมผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวให้กำลังใจผู้ที่งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมทั้งมอบเสื้อ ป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์ ในการจัดงานครั้งนี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand