สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา 11 วัด ร่วมรณรงค์ลด ละ เลิกสุรา เนื่องในวันที่ 14 กรกฏาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565

ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เยาวชน YSDN สงขลา และชมรมยุวพุทธมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทำกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 11 วัด ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา พร้อม กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนนี้

เยาวชน YSDN สงขลา และชมรมยุวพุทธมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ร่วมทำกิจกรรม โดยการเดินรณรงค์ เชิญชวน ให้ลด ละ เลิกดื่มสุรา ในช่วงเทศกาล “เข้าพรรษา” ซึ่งตรงกับ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” 14 กรกฏาคม นี้ ผ่านรูปแบบการเดินขบวนรณรงค์แฟนซี ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆ เยาวชน ที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงโทษและความอันตรายของสุรา อีกทั้งให้เห็นถึงข้อดีที่เกิดจากการลด ละ เลิกสุรา ที่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือศาสนาใด ก็สามารถร่วมทำกิจกรรม ในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อพักตับ สุขภาพดี มีเงินเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลานในครอบครัว

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

#เพื่อนกันมันส์NoL#กล้าท้าเปลี่ยน#วันงดดื่มสุราแห่งชาติ#สสส#สคล#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าสงขลา#YSDNสงขลา#ชมรมยุวพุทธมหาวิทยาลัยหาดใหญ่#งดเหล้าเข้าพรรษา 

#ชุมชนคนสู้เหล้าบ้านควนเหนือ ม.17

กองบรรณาธิการ SDNThailand