มหาสารคามร่วมใจงดเหล้า เข้าพรรษา ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย ดำรงวิถีไทยแบบพอเพียง

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายงดเหล้า จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน และนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามงดเหล้าตลอดชีวิต กิจกรรมในครั้งมีการออกบู๊ทตรวจสมรรถภาพร่างกายแบบแพทย์แผนปัจจุบัน

และแบบแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้ว่าฯ ได้กล่าวเชิญชวนชาวมหาสารคามงดเหล้าเข้าพรรษาความว่า “การงดเหล้าเข้าพรรษาทำให้เราได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง มีสมองที่ปลอดโปร่งต่อการทำงาน อีกทั้งยังสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อสุรา และเป็นตัวอย่างให้คนในครอบครัว เพื่อนและคนที่รักได้”

กองบรรณาธิการ SDNThailand