การเลิกเหล้าแม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่….

วันที่ 11 ก.ค. 65 เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดน่าน ร่วมกับ นายภมร รินฤทธิ์ นายมานพ อินทำ นายสงวน อินทำ ผู้ใหญ่บ้านสบกอน หมู่ 11, 13, 5 พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน และประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเชียงกลาง-ตำบลเชียงกลาง คณะกรรมการหมู่บ้าน

และคณะศรัทธาวัดศรีบุญเรือง ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง ตามประเพณีมีมาแต่โบราณ โดยศน.อุไร เปียงใจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อมีการรณรงค์กันทั้งชุมชน ไม่ว่าจะโรงเรียน วัด ร้านค้าขายของที่เต็มใจงดขายเหล้า เป็นกิจกรรมที่ทำกันต่อเนื่องทุกปี ทำให้จูงใจคนเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น

การเลิกเหล้าแม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อแม่ เพียงลองหันไปดูลูก สัมผัสความห่วงใยที่ลูกมีต่อคุณให้ได้ เชื่อว่า คุณก็จะพบเป้าหมายที่จะช่วยผลักดันให้เลิกเหล้าจนสำเร็จ

กองบรรณาธิการ SDNThailand