แห่เทียนยิ่งใหญ่ ปฏิญาณตนบวชใจ เข้าพรรษาอำเภอกระนวน

เช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษาเสียงแคนดอกคูน และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565

โดยมีนายคฤทธิ์ เพชรสูงเนิน ปลัดอาวุโส (รักษาราชการแทนในอำเภอกระนวน) นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน พร้อมผู้บริหารส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ขบวนแห่เทียนพรรษา ขบวนฟ้อนรำจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกระนวน ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โอกาสนี้แกนนำเยาวชนโครงการอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ YSDN อำเภอกระนวน ได้ร่วมสนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว เทศบาลเมืองกระนวน และ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand