รวมพลังชาวกาฬสินธุ์ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

12 กรกฎาคม 2565 รวมพลังชาวกาฬสินธุ์ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)

โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เยาวชนYSDN และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งท่ามกลางสายฝนโปรยกปราย ซึ่งมีกิจกรรมหล่อต้นเทียน ขบวนต้นเทียนพรรษาจากที่ต่างๆ มีการกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าและลงนามในสมุดงดเหล้าเข้าพรรษา เทเหล้าเผาบุหรี่

นำโดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี อันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565

กองบรรณาธิการ SDNThailand