พระลับ ยกตำบลปลอดเหล้า 100 % พร้อมประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา(มีคลิป)

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ วัดสมศรี บ้านพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา งานประเพณีสำคัญและยกระดับงานศพปลอดเหล้า 100 % พร้อมกับลงนาม MOU งานศพปลอดเหล้าและปลอดสิ่งเสพติดตำบลพระลับ โดยมีนายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ได้นำผู้นำชุมชน และ อสม. ทั้ง 20 หมู่บ้าน ในเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กว่า 150 คน ร่วมในพิธี

นายสุจิตรา อุทธา ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ยังจัดให้มีการอบรม เรื่องกฎหมายเหล้าบุหรี่ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับแกนนำในชุมชน ไปหนุนเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด

หลังจากนี้แกนนำที่ผ่านการอบรมจะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาและติดตั้งป้ายสถานที่ห้ามสูบห้ามดื่มจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน และร้านค้า ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand