13 องค์กร เครือข่าย ภาคี ตำบลบ้านตุ่น ถวายเทียน และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

13 องค์กร เครือข่าย ภาคี ตำบลบ้านตุ่น ถวายเทียน และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 65 องค์กร เครือข่าย ภาคี ตำบลบ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 13 หน่วยงาน

โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น กำหนดจัดงาน “บุญเข้าพรรษา” มีการจัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาไปทอดถวายยังวัดบ้านตุ่นใต้ และจัดพิธีลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวงตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา และจัดกิจกรรมเทศน์ระหว่างพรรษา

กองบรรณาธิการ SDNThailand