ชุมชนไทรทอง ตำบลบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา ประสานความร่วมมือระดับอำเภอ ชวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาหลัง โควิด 19

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แกนนำชุมชนบ้านไทรทองจัดกิจกรรมพัฒนาศาลาศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดพังงา เพื่อเตรียมกิจกรรม ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะมีอย่างต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งเพื่อการเตรียมพื้นที่สู่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เปิดทางให้ทำกิจกรรมได้

          นางหทัยรัตน์ คงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชมรมคนหัวใจเพชรชุมบ้านไทรทองกล่าวว่าปีนี้ อำเภอคุระบุรีคึกคัก กับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องจากหมดช่วงกังวลเรื่องไวรัสโควิด19 อีกทั้งช่วงสถานการณ์โควิดทางชุมชนก็มีกิจกรรมสร้างคลังอาหาร โดยการปลูกผักริมถนนและเป็นที่รู้จักและเป็นกระแส ส่งผลให้ การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นกระแสไปด้วย ซึ่งทางนาย ณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอคุระบุรีได้จัดทำป้ายขนาดใหญ่ติดหน้าอำเภอเพื่อเชิญชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษา รวมถึงคนในชุมชนก็มีความร่วมมือกัน พัฒนาสถานที่ศาลาศูนย์เรียนรู้งดเหล้าของชุมชน

กองบรรณาธิการ SDNThailand