กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขุนทะเล ร่วมกิจกรรมงานบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา

วันที่ 10 ก.ค. 65 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่น และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขุนทะเล ร่วมกิจกรรมงานบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ วัดท่าอู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

สืบเนื่องจากการจัดทำข้อตกลงร่วมระหว่าง เครือข่ายงดเหล้ากับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการใช้พื้นที่ชุมชนสู้เหล้าสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษา และร่วมพัฒนาชุมชนริมบึงขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี โดยสอดแทรกการรณรงค์งดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพื้นที่นันทนาการและเรียนรู้ของนักศึกษาทางเครือข่ายงดเหล้าจึงร่วมกิจกรรมเชิงการรณรงค์งดเหล้าเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-ปลอดภัยสำหรับเยาวชนและครอบครัวในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand