คนเขาค่ายจังหวัดชุมพรเคาะระฆังก่อนพรรษาชวนคนงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งตำบล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แกนนำชมรมคนหัวใจเพชรร่วมกับ รพสต.เขาค่ายและ อบต.เขาค่ายจัดเวทีประชุมแกนนำชุมชนทั้ง ฝ่ายปกครองและสาธารณะสุข รวมคนแกนนำคนเลิกเหล้าที่ยกระดับเป็นวิทยากรคนหัวใจเพชร ร่วมออกแบบ การชวน-ช่วย-เชียร์ ให้คนตำบลเขาค่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงทั้งตำบล รวมถึงวิธีการสำรวจข้อมูลชวนและติดตามคนงดเหล้าที่ปีนี้จะมี 3 หน่วยงานทำร่วมกันนั้นคือ ทางปกครองซึ่งจะลงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน / สาธารณะสุขที่จะลงไปถึงอสม. และสายเครือข่ายงดเหล้า ซึ่งวิธีการจะใช้การทำผ่านโทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์จึงต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนพรรษา

นส.แสงนภา หลีรัตนะ ประธานเครือข่ายงดเหล้าจ.ชุมพรกล่าวว่า

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่ปฏิบัติกันมาจนเป็นแนวปฏิบัติของคนตำลบเขาค่าย อ.สวีอยู่ที่ว่าปีไหนใครจะลุกขึ้นมานำ โดยปีนี้พี่ใหญ่ พี่คนแรกของงานงดเหล้าของเขาค่ายคือ ผู้ใหญ่สายทองแห่งบ้านประชาเสรี ชุมชนที่สร้างชื่อเสียงการทำงานงดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง  และมีนายภิญโญ วัฒนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่ายที่เพิ่งเข้ามาร่วมกิจกรรมงดเหล้าได้กล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และที่สำคัญท่านได้ชูธง นำคนเขาค่ายสุขภาพดีเริ่มที่งดเหล้าและปัจจัยเสี่ยงอื่นเริ่มต้นจากการเข้าพรรษากันอีกด้วย

นายน้อย สวิงรัมย์แกนนำคนหัวใจเพชรและแกนนำชมรมอสม.ตำบลเขาค่ายค่าย อ.สวีจ.ชุมพรกล่าวเสริมว่า ทางตำบลเขาค่าย ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานงดเหล้ามาหลายปี จนทาง สสอ.สวี ได้นำเป็นต้นแบบและขยายไปสู่อีก 17 รพสต.ทั้งอำเภอสวี ทาง อสม.จึงเป็นกองกำลังสำคัญในการ ชวน – ช่วย – เชียร์และติดตาม ให้กลุ่มเป้าหมายงดเหล้าได้จริง ซึ่งในปี 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำเลือกจังหวัดชุมชนในการให้นักศึกษามาเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชน ซึ่งตำบลเขาค่ายจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษา การเคาะระฆังเพื่อส่งเสี่ยงให้คนเขาค่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงและทีม อสม.จะมีเครื่องมือ ติดตามและรายงานผลเพื่อเป็นรูปธรรมในการจัดการสุขภาพของคนเขาค่ายจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand