คนกระบี่น้อย ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา 65 เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ครอบครัวมีความสุข

วันที่ 11 กรกฏาคม 65 ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลกระบี่น้อยร่วมกับ แกนนำ อสม.และประชาคมงดเหล้าจ.กระบี่จัดเวทีปฎิญาณตนงดเหล้าครบพรรษาปี 65 ณ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คนซึ่ง ชุมชนตำบลกระบี่น้อยเป็นชุมชนตำบลต้นแบบในนาม ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง และขับเคลื่อนงานอย่างเข้มข้นภายใต้ การดำเนินงานแบบบูรณาการของ รพสต.บ้านนาตีน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานชวนคนกระบี่น้อยงดเหล้าเข้าพรรษา อีกทั้งได้สร้างการมีส่วนร่วมกับ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

นายสหัส ทุมรัตน์ ประธานประชาคมงดเหล้าจังหวัดกระบี่กล่าวว่า ตำบลกระบี่น้อยขับเคลื่อนงานงดเหล้ามาไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยเริ่มจาการรณรงค์และค่อยขยับมาสู่การสร้างทีมในการชวน-ช่วย-เชียร์ให้คนเลิกเหล้าโยมีทีม อสม.เป็นทีมสำคัญและร่วมแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายชุมชนสู้เหล้าในภาคใต้ตอนบนมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในเวทีครั้งนี้มีผู้ร่วมลงนามจำนวน 43 ครอบครัว จาก 70 ครอบครัวในตำบลกระบี่น้อยที่คณะทำงานชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลกระบี่น้อย ชวน งด- เลิก เหล้าเข้าพรรษาปีนี้ และจะมีการติดตามให้กำลังใจ อย่างต่อเนื่องตลอด 90 วัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand