คอสเพลย์ YSDN พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นและ เครือข่ายคอสเพลย์ขอนแก่น จัดกิจกรรม NATSU DAYO#2

ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอสเพลย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นร่วมพบปะกับเยาวชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงออกความสามารถตามความชอบ lifestyle ลดโอกาสในการรวมกลุ่มกันในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนในนามหัวหน้าโครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนและการสร้างแกนนำให้เป็นคนต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม จะเห็นได้จากการกำหนดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับพัฒนาเยาวชนไว้ในแผนการดำเนินงานไว้หลายกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเช่นเทศบาลนครขอนแก่น ชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดขอนแก่น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายสถานศึกษาต่างๆ

ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand