จังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมจักรยาน “เสือแก้งลำซอม” กว่า 30 ชีวิต ปั่นรณรงค์เชิญชวนงดเหล้าครบพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายอำภรณ์ สิงห์คง กำนันตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมจักรยาน “เสือแก้งลำซอม” กว่า 30 ชีวิต ปั่นรณรงค์เชิญชวนงดเหล้าครบพรรษา

โดยมีการมอบธงสัญลักษณ์ “พรรษานี้ พี่เซาเหล้า” ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน เป็นการประกาศร่วมกันว่าชาวตำบลแก้ง ทั้ง 11 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รพ.สต. และหน่วยงานในพื้นที่ จะร่วมกันรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่ช่วยสร้างเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี โดยปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนที่สนใจปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ไม่น้อยกว่า 500 คน โดยจะมีการจัดกิจกรรมปฏิญาณตน ณ วัดบ้านแก้ง ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

​ในตำบลแก้ง ได้มีกิจกรรมเชิญชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษามาต่อเนื่องทุกปี และปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ได้มีกิจกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีการสำรวจข้อมูลคนร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา มีกิจกรรมติดตามให้กำลังใจระหว่างพรรษา และในช่วงออกพรรษามีกิจกรรมชื่นชมให้กำลังใจในวันออกพรรษา เชิญชวนให้งดดื่มต่อเนื่อง และงดตลอดชีวิต มีการจัดตั้ง “กองทุนชุมชนแก้งงดเหล้า” ที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมในพื้นที่มีความต่อเนื่องในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand