เจ้าอาวาสวัดบิง อ.โชคชัย จ.โคราช ชวนเจ้าภาพเปลี่ยนค่านิยมจัดงานบวช เน้นความเรียบง่าย จัดบวชหมู่ พระ 4 รูป บวชสร้างสุขปลอดเหล้าไม่ก่อเวร

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2565 พระครูสิริสุตาลังกา (อิ่ม หิตกาโร) เจ้าอาวาสวัดบิง ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ บวชพระใหม่ จำนวน 4 รูป โดยเป็นการบวชหมู่ และในโอกาสที่มีผู้มาขอบวชครั้งนี้ เจ้าอาวาสได้ชักชวนเจ้าภาพเปลี่ยนค่านิยมจัดงานบวช จากค่านิยมเดิมที่มาขอบวชที่นี้ ให้เป็นกาบวชแบบค่านิยมใหม่ เน้นความเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ภายใต้เศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงในปัจจุบัน และลดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำสู่การทะเลาะวิวาท การทำผิดศีลธรรม เช่น ภายในงานปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอำเภอโชคชัย เรื่องงานบวชและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ที่ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2563 โดยนางระเบียบ ขาวฉอ้อน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลโชคชัย และประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จ.นครราชสีมา สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ หวังให้เจ้าภาพมั่นใจ จัดงานบุญได้บุญไม่เปื้อนบาป และเป็นต้นแบบงานบวชปลอดเหล้า รณรงค์สร้างค่านิยมและพฤติกรรมใหม่ในสังคมต่อไป

ด้าน นายชัยณรงค์ คำแดง ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบวชสร้างสุข กล่าว่า การบวชของลูกสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่พ่อแม่ และผู้บวช แต่ที่ผ่านมา การจัดงานบวช หรือประเพณีบวชนาค ได้กลายเป็นพิธีกรรมสร้างความแตกแยกระหว่างชุมชน ทะเลาะวิวาท เสียงดัง บางงานทำให้พ่อแม่ตายทั้งเป็น บางงานเป็นหนี้สินเพราะจัดงานใหญ่ ต้องเป็นทุกข์ใช้หนี้ เพราะค่านิยมสังคมไปไกลมาก และเพราะไม่ยึดหลักพระธรรมวินัย ชาวพุทธควรทบทวนหลักการบวชหรือการจัดงานบวชที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างไร