LAKSI CITY RUN 2022 “วิ่งพักตับ พักยก ซิตี้รัน”ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อ​​วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2565 เวลา 16.00 น. สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเดิน/วิ่ง LAKSI CITY RUN 2022 “วิ่งพักตับ พักยก ซิตี้รัน” ตับ…จะกลับมาดี เริ่มวันนี้งดเหล้าเข้าพรรษา ณ สวนสาธารณะการเคหะทุ่งสองห้อง เส้นทางเริ่มต้นจากสวนสาธารณะเคหะทุ่งสองห้อง – ถนนสายหลัก – ถนนสายรอง ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการเดินวิ่งออกกำลังกาย ให้เป็นวิถีชีวิต ให้ตระหนักถึงโทษของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ หันมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

เน้นการรักษาสุขภาพ ช่วงเข้าพรรษาระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ผู้ที่ลดละเลิกมีสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การที่ตับ หัวใจ สมอง จิตใจและสติสัมปัญชัญญะ ซึ่งเป็นการลดละเลิกอบายมุขโดยใช้โอกาสเข้าพรรษานี้ จะช่วยเหลือครอบครัว ในสภาวะที่สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ครอบครัวมีรายได้น้อยลง มีหนี้สินมากขึ้น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะความเครียดมากขึ้น

ดังนั้น ในภาวะนี้พลังของครอบครัวที่จะต้องให้กำลังใจกันและกัน และต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สามารถสู้วิกฤตในภาวะนี้ จึงได้มีโครงการรณรงค์ออกกำลังกายในช่วงเช้า/เย็น เพื่อพักร่างกายจากสารพิษแอลกอฮอล์ บุหรี่ ภายใต้โครงการ “วิ่งพักตับ” ขึ้น ซึ่งหากหยุดพักได้ต่อเนื่อง 3 เดือน ตับซึ่งเป็นอวัยวะพิเศษจะฟื้นฟูตัวเองได้ และ ควรหยุดได้ต่อไป

เพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1) ครอบครัวมีความสุข สุขภาพดีขึ้น 2) ประชาชนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจ และ เห็นความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตคนเมือง และ เกิดแรงบันดาลใจในการลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ โดยออกมาเดินวิ่งในชีวิตประจำวัน การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ตระหนักถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 3) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามีกำลังใจในการงดพักตับในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนให้ครบพรรษา

สำหรับโครงการวิ่งพักตับ ซิตี้รัน มีการดำเนินกิจกรรม 2 แบบ คือ

1) เชิญชวนประชาชนทั่วไปและเพื่อนนักวิ่งในกรุงเทพฯ ซิตี้รันวิ่งชมเมือง กำหนดวิ่ง วันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2565 (ได้ตลอดวัน) โดยวิ่งในสถานที่ตนเองสะดวก หรือร่วมวิ่งกับท่านผู้ว่าฯ เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถนนจะโล่ง รถจะน้อย สามารถออกมาวิ่งในเมืองได้สะดวกตามเส้นทางวิ่งชมเมืองของกรุงเทพมหานคร ถ่ายรูปสถานที่วิ่งผ่านและประทับใจ อย่างน้อย 3 ภาพ พร้อมข้อความแนะนำหรือเสนอปรับปรุงเส้นทางวิ่ง และข้อความให้กำลังใจ ให้ความหวังสำหรับตนเองหรือคนอื่นให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ยิ้มสู้ชีวิต โพสต์ลงในเฟสบุ๊คส่วนตัว และที่สำคัญติด Hashtag #วิ่งพักตับกรุงเทพ และ Cap หน้าจอส่งมายังเพจเฟสบุ๊ค“วิ่งพักตับทั่วไทย”รอลุ้นรับของรางวัลเสื้อวิ่งพักตับ จำนวน 300 ตัว (เลือกให้รางวัลจากที่ทำตามกติกาและสุ่มเลือก) โดยติดตามผลในเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ“วิ่งพักตับทั่วไทย”

2) กิจกรรมวิ่งซิตี้รันในชุมชนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา 3 แห่ง เป็นการจัดงานโดยชุมชนคนสู้เหล้าต้นแบบ 3 แห่ง ร่วมกับสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนใจสามารถเข้าร่วมวิ่งได้ฟรี และเปิดกล่องรับบริจาคหน้างาน เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเมา โดยประสานงานที่ คุณอารีย์ เหมะธุลิน โทร 062-235-6294

กองบรรณาธิการ SDNThailand