ซาเล้ง ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา เข้าพรรษาชวนคนมาทำความดี”เข้าพรรษาปีนี้ ร่วมทำความดีเพื่อตนเองและครอบครัว ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2356 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคงดเหล้าจังหวัดพะเยา และ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยกองทุนสปสช.ทต.บ้านเหล่า/ **จัดรณรงค์ซาเล้ง ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยชมรมคนหัวใจเพชร ต.บ้านเหล่า เข้าพรรษาชวนคนมาทำความดี”เข้าพรรษาปีนี้ ร่วมทำความดีเพื่อตนเองและครอบครัว ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล2565″ สำหรับกิจกรรมวันนี้ได้มีขบวนซา เล้ง รณรงค์ 14 หมู่บ้านที่ ตำบลบ้านเหล่า.ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมทำความดีในวันนี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand