เครือข่ายsouth youth ranger รุกตั้งคำถามนักศึกษา จะรับมืออย่างไรกับ ยุคยาเสพติดถูกกฎหมาย ภาคสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎจ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางเครือข่าย south youth ranger และเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ขสย. ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีน้องนักศึกษาปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 190 คน โดยมีรุ่นพี่ประจำสาขาปี2, ปี3 และปี 4 เป็นพี่เลี้ยงน้องๆ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องภายในสาขา โดยใช้กระบวนการ ชวนคิดและตั้งคำถามกับ การเลือกเรียนสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและแนวทางการ เป็นนักพัฒนายุคเสรีนิยม รวมถึงการรับมือกับ สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงของยาเสพติด 4 ประเภทที่ถูกกฎหมายคือ เหล้า-บุหรี่-นำกระท่อม-กัญชา และจะส่งผลกระทบกับเด็ก-เยาวชน-ชุมชนอย่างมาก ซึ่งสาขานักพัฒนาชุมชน เป็นภาควิชาสำคัญยิ่งในการ สร้างความรู้และแนวทางการ ทำงานเชิงรุกให้ทันกับสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว

โดยแกนนำ south youth ranger ซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานงดเหล้าในภาคใต้ตอนบนมาอย่างต่อเนื่องได้ทำกระบวนการ “สายธารชีวิต” เพื่อให้น้องได้ทบทวนเหตุการณ์ในชีวิตตั้งแต่ 1- 20 ปีที่ผ่านมา แล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง มีตั้งคำถามกับน้องว่า “ทำไมถึง มาเรียนสาขาการพัฒนาชุมชน” เพื่อให้น้องได้วางเป้าหมายของตนเองและเห็นว่าเพื่อนมีเป้าหมายยังไง และสอดแทรกแนวคิดในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากที่มีการเปิดเสรีให้กับ กระท่อมและกัญชาอีกด้วย

นายพงษ์เทพ แก้วเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หลังสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ทางมหาลัยไปเปิดเรียนปกติ และ มีนักศึกษาปี 1 ภาคสาขาวิชาพัฒนาชุมชนไม่ต่ำกว่า 200 คนเริ่มเข้าเรียนและมีกิจกรรมตามปกติ ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์กัญชาเสรี และกระท่อมเสรี เป็นค่านิยมใหม่ของเยาวชนอย่างมาก ซึ่งทางคณะได้ให้ความสำคัญอีกทั้งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนในการร่วมพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษากับเครือข่ายชุมชนสู้เหล้าจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และทักษะรวมถึงการตั้งคำถามกับตัวเองในมิตินักพัฒนาชุมชนกับสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่จะมีผลกับชุมชนในอนาคต

          นางสาวศิริรัตน์ ศรีโรโรจน์ แกนนำเยาวชน south youth ranger กล่าวเสริมว่า ทางเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันกับเยาวชนให้เท่าทันปัญหาเหล้า-บุหรี่มาหลายปี แต่เมื่อสถานการณ์ เสรีที่เพิ่มน้ำกระท่อมและกัญชา ยิ่งสร้างปัญหาเนื่องจากค่านิยมของเยาวชนภาคใต้ นิยมตั้งวงดื่มน้ำกระท่อม 4×100 อยู่แล้ว เมื่อสูบกัญชาได้ยิ่งทำให้วงน้ำกระท่อมมีกัญชาด้วย แล้วอนาคตสุขภาพและผลกระทบที่จะตามมาอีกมากจึงร่วมกับ พี่ๆเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบน , เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน ขสย.และทางทีมอาจารย์รวมถึงน้องๆนักศึกษารุ่นพี่มาร่วม ทำกิจกรรมที่เน้นการมองหาปัญหาในสถานการณ์เสรีนิยมและการตั้งคำถามเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาในฐานะนักพัฒนาชุมชนในอนาคตซึ่งน้องๆ สนใจและมีความกระตือรือร้นอย่างมากและเป็นความหวังในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต

กองบรรณาธิการ SDNThailand