“การ์ดน้อยร้อยรักงดยาเสพติด งดเหล้า งดบุหรี่ TO BE NUMBER ONE” ให้เป็นเครื่องมือชวนชาวบัวเชดงดเหล้า งดอบายมุขเข้าพรรษา

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565

ทุกภาคส่วนขานรับ “การ์ดน้อยร้อยรักงดยาเสพติด งดเหล้า งดบุหรี่ TO BE NUMBER ONE” ให้เป็นเครื่องมือชวนชาวบัวเชดงดเหล้า งดอบายมุขเข้าพรรษา โดยพระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอบัวเชด ,นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด, นายแสงชัย ดีเลิศ สาธารณสุขอำเภอบัวเชด และนายแพทย์ประทีป ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด ร่วมลงนามรับรองในการ์ดน้อยร้อยรัก

นอกจากนี้นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด ยังได้นำประกาศเจตนารมย์และเชิญชวนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 ตำบล 68 หมู่บ้าน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งในเวทีนี้ทางนางนิภา กระแสเทพ แกนนำประชาคมงดเหล้าอำเภอบัวเชด และนายปฐวีกานต์ สิงคนิภา YSDN.อำเภอบัวเชด ร่วมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานการกิจกรรม”การ์ดน้อยร้อยรักงดยาเสพติด งดเหล้า งดบุหรี่ TO BE NUMBER ONE” จำนวน 7,000 ใบและขอความร่วมมือในการกระจายการ์ด การชวน ช่วย ชม เชียร์ และเชิดชูคนดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกลไกหลักในติดตามเสริมพลังใจจะมี อสม.และเด็กเยาวชน ในทุกหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน ตลอดพรรษานี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand