คาราวานบุญ ถวายเทียน งดเหล้า เข้าพรรษา ปี 2565 อำเภอสันป่าตอง และ มหกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิดคาราวานบุญ ถวายเทียน งดเหล้า เข้าพรรษา ปี 2565 อำเภอสันป่าตอง และ มหกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง

โดยมี พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว.) , นางพัชรินทร์ ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง , ปลัดอำเภอ , รอง ผกก. สภ.สันป่าตอง , ผอ.รพ.สันป่าตอง , ส.อบจ.เขต 1 และ 2 , หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,รอง ผอ.สพป.เขต 4 , ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสันป่าตอง , คณะครู นักเรียน , สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง , กลุ่มผลิตภัณฑ์ otop และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

มอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างที่งดเหล้า คนหัวใจหิน , คนหัวใจเหล็ก , คนหัวใจเพชร ในปีที่ผ่านมาจำนวน 23 ราย จัดนิทรรศการการขับเคลื่อน พชอ. การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงสินค้า otop ของ 13 อปท. กาดหมั้วคัวฮอม ตอบปัญหาธรรมะ และปัญหาสุขภาพ ดนตรีโฟลคซอง

กองบรรณาธิการ SDNThailand