อำเภอสุวรรณคูหาจัดเวทีปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม นายศักรินทร์ โพธินาม ปลัดอาวุโสอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นำกล่าวปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ

ตำรวจ ท้องถิ่น พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ผู้ปฎิบัติงานประจำชุมชน จาก 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน ร่วมเวทีฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน เชิญชวนประชาชนใน อ. สุวรรณคูหา ร่วมลงนามสมัครงดเหล้าเข้าพรรษาในปีมหามงคล เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ประกาศเป้าหมาย 910 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู

นายศักรินทร์ ปลัดอาวุโสฯ กล่าวว่า ทางอำเภอสุวรรณคูหา โดยท่านนายอำเภอจรูญ วิริยะสังวร ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปจะได้งดเหล้าห่างจากอบายมุขเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความอบอุ่นในครัวเรือน ประหยัดออมเงิน และรักษาสุขภาพ ตามแคมเปญรณรงค์ “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”

เนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็น ”วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และเป็นนโยบายของกรมการปกครองและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ทุกอำเภอสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้นำชุมชนและประชาชนชาวอำเภอสุวรรณคูหาทุกท่านร่วมลงปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ขอให้เกิดกุศลและความดีงามขึ้นในชีวิตของทุกท่านที่ต้องใจประพฤติปฏิบัติ ขอให้สำเร็จดังตั้งใจทุกประการ

#งดเหล้าเข้าพรรษา

#สสส.

#SDN

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

#เครือข่ายงดเหล้าหนองบัวลำภู

#ซุปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียร์

#ชุมชนคนสู้เหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand