ชุมชนคนสู้เหล้า พบ นายอำเภอนักรณรงค์ ชวน ช่วย ชม เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 -5 ก.ค.65

เวลา 08.30 นายอำเภอบางสะพานน้อย

น.อ. นาย นวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

เวลา 11.30 น. นายอำเภอบางสะพาน

น.อ. นายเลิศยศ แย้มพราย

เวลา 09.00 น. นายอำเภอเมืองประจวบ

น.อ. นาย ธนนท์ พรรพีภาส

เวลา 13.00 น. นายอำเภอทับสะแก

น.อ. นาย สำนวน ทองศรี

กิจกรรม..ชุมชนคนสู้เหล้า พบ นายอำเภอนักรณรงค์..

..ชวน ช่วย ชม เชียร์ ..งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล..

“เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ประจวบคีรีขันธ์”(สคล. สสส.)

การขับเคลื่อนบูรณการของทุกภาคส่วนของจังหวัดประจวบฯ

”นายอำเภอนักรณรงค์” “ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา””

ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม”

1.ลดการดื่มแอลกอฮอล์ 2.เพิ่มเงินในกระเป๋า

3.เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว

พร้อมชวนประชาชน หรือผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเมินความเสี่ยง ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง หรือผ่านเว็บไซต์ “ติดเหล้ายัง-ดอทคอม”

และลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

กองบรรณาธิการ SDNThailand