ผุดโครงการโค้ชกีฬาเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจ รุ่น2

เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.แล ดิลกวิทยารัตน์ คณะกรรมการบริหารแผน  คณะที่ 1 สสส. ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้เข้าร่วม กล่าวชื่อชมให้กำลังใจว่า ผู้ฝึกสอนมีอิทธิพลต่อเด็กมาก บทบาทของผู้ฝึกสอนกีฬาเด็กและเยาวชนไม่ได้เป็นเพียงการสอนให้เด็กเล่นกีฬาเป็นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กด้วย ผู้ฝึกสอนยังเป็นผู้เสียสละในการดูแลเด็กที่ไม่พร้อม กิจกรรมอบรมครั้งนี้เพื่อยกระดับโครงการ SDN FUTSAL NO-L CUP ในการสร้างและขยายเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนจิตอาสา ไม่ดื่ม ไม่สบ ไม่เสพ ไม่พนัน และในทุกประเภทกีฬาให้เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบัน กีฬาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก เยาวชน มีประโยชน์มากมาย สามารถส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง การเล่นกีฬาฝึกความมีระเบียบวินัยการฝึกซ้อม เป็นส่วนประกอบที่จะเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีในอนาคต

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา กล่าวว่าสำหรับพื้นที่ที่จะปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ตามนโยบายนั้น เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นนโยบาย สำคัญ ของกรมพลศึกษา โดย ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพละศึกษาได้มอบหมาย เน้นย้ำ ให้ทุกกลุ่มงานของกรมพลศึกษา เมื่อเวลามีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาสิ่งสำคัญ คือต้องงดเรื่องของเหล้า บุหรี่ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะเป็น สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาตลอดจน เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในที่สุด 

สำหรับกิจกรรม “อบรมโค้ช ผู้สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันให้เป็นจริง” ครั้งนี้ เป็นสิ่งที่กรมพลศึกษา เห็นพ้องถึงความสำคัญเป็นอย่างมาก และควรต้องร่วมสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี ปฏิบัติการครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มความรู้ในเรื่องของเทคนิคของการสอนเล่นฟุตซอลให้มากขึ้น เรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เล่นกีฬาอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจะทำให้นักกีฬามีความพร้อมส่วนเรื่องจิตวิทยาด้านการกีฬามีความสำคัญมาก เนื่องจากโค้ชจะต้องนำไปสื่อสารกับเด็กๆนักกีฬา เพราะเด็ก  เยาวชน เป็นวัยรุ่นต้องใช้จิตวิทยาในการพูด พูดให้เด็กเชื่อถือ จะพูดให้เด็กสามารถสานฝันไปสู่เป้าหมายของความเป็นจริงได้

อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล สมาคกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกรมพละศึกษา กล่าวว่า โค้ชเยาวชนในยุคปัจจุบันสำคัญมาก เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของเทคนิคมากกว่าที่จะเป็นแทคติก ​ ถ้านักกีฬาหรือเยาวชนที่ดี เรื่องของการต่อยอดการพัฒนา จะนำไปสู่ระดับที่สูงขึ้น จึงมีความสำคัญมากสำหรับโค้ชเยาวชน จะขอฝากถึงนักกีฬาเยาวชนในปัจจุบันนี้ โอกาสของเยาวชนมีมากในยุคปัจจุบัน ดังนั้นการที่เยาวชนจะพัฒนาตนเอง เพื่อไปสู่อาชีพโดยใช้ช่องทางการกีฬาเป็นตัวดำเนินชีวิต ก็สามารถทำได้โดยเฉพาะสิ่งสำคัญเรื่องของการเปิดโอกาสให้เยาวชน ไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่ฟุตซอล ฟุตบอลหรือกีฬาวอลเลย์บอล ที่กำลังได้รับการยอมรับก็สามารถที่จะใช้เป็นกีฬาอาชีพได้ครับ

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงที่มาของโครงการครั้งนี้ว่า เราให้ความสำคัญกับโค้ชผู้ฝึกสอนเป็นอย่างมากเพราะเขาคือผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆ ดังนั้นการที่เราจะทำให้เด็กเยาวชนที่กำลังจะเติบโตต่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไปได้เรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะกีฬาอย่างเดียวแต่ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วยเราจึงให้ความสำคัญระดับแรก  ผู้ที่เป็นโค้ชสามารถสอนทักษะในด้านการกีฬาได้อย่างเข้าใจ แล้วจะทำยังไงให้เด็กมีความฝัน ซึ่งพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้น เด็กๆเหล่านี้อาจไม่ใช่เป็นนักกีฬาอาชีพในทุกคน แต่จะทำยังไงที่จะให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีวินัย มีความมุ่งมั่น และมีน้ำใจ นั่นคือสิ่งทางเครือข่ายงดเหล้าฯ ตั้งธงของเป็นสิ่งสำคัญ  และหัวใจในการทำงานในการรณรงค์ครั้งนี้  นักกีฬาเยาวชนควรจะต้องใส่ใจ ในการดูแลสุขภาพที่ดี เนื่องจากเด็กที่อายุไม่เกิน 15-18 ปี ทั้ง สมองและร่างกายของพวกเขากำลัง ต้องการการเจริญเติบโต แต่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ จะไปสกัดกั้นทำลายเซลล์สมองอีกด้วย

นายนิสิต สีหาบุตร โค้ชจากวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ กทม. ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ กล่าวว่าได้ทราบว่ามีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ“โค้ชผู้สร้างแรงบันดาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง”ทราบว่าเป็นรุ่นที่2 แล้ว สนใจเป็นอย่างมากพยายามสมัครเข้ามา เนื่องจากเห็นว่ามีท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ จะสามารถนำความรู้ในด้านต่างๆ จัดการวางรูปแบบ การฝึกซ้อมฟุตซอล เรื่องของจิตวิทยา เรื่องโภชนาการเป็นสิ่งที่เด็กยังขาด นักกีฬาต้องได้รับแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น เรื่องเหล้า บุหรี่ ต้องกำชับกันเลย แม้แต่น้ำอัดลมรวมทั้งอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกด้วย สำหรับเด็กสมัยนี้ ขบวนการคิดของพวกเขาจะค่อนข้างช้า เพราะเขาจะอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ ในความเป็นจริงนักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เคยมีกรณีที่นักกีฬาได้ออกไปสังสรรค์นอกค่าย ถึงเวลาแข่งจะทำให้แรงตก วิ่งไม่ออก จึงเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างมาก

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีกำหนดระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 ท่าน ทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ และในช่วงท้ายยังมีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง..กีฬากับภารกิจปกป้องเด็กและเยาวชนจากหลุมดำ เพื่อให้โค้ชสามารถนำเรื่องราวที่เป็นกรณีศึกษานี้ ไปสื่อสารกับนักกีฬาเยาวชนของแต่ละสถาบันให้หลีกจากปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและการพนัน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกซ้อม เพื่อเป็นเส้นทางสำหรับการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาที่เก่งและดีในอนาคต

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ