นายอำเภอชาวเชียงม่วนชวนงดเหล้า บุหรี่ อบายมุข เข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสุทัศน์ มหาวรรณศรี ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาและคณะ ร่วมด้วยนายพงศ์ศิลป์ วิลาชัย หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลบ้านมาง และนางราตรี บ้านสระ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านมาง เข้าพบว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการนายอำเภอชาวเชียงม่วนชวนงดเหล้า บุหรี่ อบายมุข เข้าพรรษามหามงคล ปี 2565 และนำเรียนความก้าวหน้าการดำเนินงานของชมรมคนหัวใจเพชร ตำบลบ้านมางทั้งนี้ได้มอบสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม ให้ทางอำเภอเชียงม่วนต่อไป #ประชาคมงดเหล้า #สสส

กองบรรณาธิการ SDNThailand