การขับเคลื่อนรณรงค์ตำบลสร้างสุข จนถึงการยกระดับเป็นอำเภอสร้างสุขให้กับอำเภอบางมูลนาก

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฐ์เบญจ พิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา บ่ายวันนี้ นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกับนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ซึ่ง เป็นภารกิจที่ได้ดำเนินการมาในหลายพื้นที่ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดพิจิตร ยังไม่มีผู้ประสานงานคนใหม่แทนคนเก่า ซึ่งเป็นพระที่ได้มรณภาพไป ก่อนหน้านี้ เพื่อการขับเคลื่อนงานเกิดขึ้น และสามารถขับเคลื่อนไปได้

จึงได้ขออนุญาตประสานงานกับท่านนายอำเภอเพื่อประสานงานหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทาง สคล.ภาคเหนือตอนล่าง ได้เล่าถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางอำเภอสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการไปด้วยกันซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และก็เป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานในการขับเคลื่อนทางด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เป็นประจำอยู่แล้ว โดยได้ชี้แจงให้ท่านนายอำเภอรับทราบว่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี การฝึกอบรมให้ความรู้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบรรดาผู้มีใจอาสางดเหล้าเข้าพรรษาจนตลอดพรรษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา การขับเคลื่อนรณรงค์ตำบลสร้างสุขจนถึงการยกระดับเป็นอำเภอสร้างสุขให้กับอำเภอบางมูลนากต่อไปในอนาคต

ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอเป็นอย่างดีโดยมีกรอบการทำงานร่วมกันเบื้องต้น ซึ่งท่านนายอำเภอก็ยินดีที่จะประสานหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมโครงการกับ สคล. ภาคเหนือตอนล่าง ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่างจึงขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอบางมูลนากมาไว้ ณ ที่นี้

ปัณณทัต ปานเงิน ผปส.สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand