ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ปฏิญาณตนบวชใจ เข้าพรรษาลาเหล้า (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เวลา 09:00 น.

นายคฤทธิ์ เพชรสูงเนิน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกระนวน นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลหมู่บ้านในเขตอำเภอกระนวน ลงนามปฏิญาณตนหัวใจ เข้าพรรษาลาเหล้า ปี 2565 ตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและมีหนังสือขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ เอกชน สนับสนุนและจัดกิจกรรมเข้าพรรษาตามบริบทของหน่วยงาน อำเภอกระนวนจึงได้ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนกิจกรรมเข้าพรรษาและบุญประเพณีปลอดเหล้าในวันศุกร์ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ ในโอกาสนี้ นายเจษฎา วงค์มณี เจ้าหน้าที่โครงการอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ YSDN ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ในครั้งนี้ด้วย ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand