นายอำเภอนากลาง นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา (มีคลิป)

วันที่ 4 กรกฎาคม นายวุฒิพงศ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอนากลาง โดยมอบนโยบาย ให้ผู้นำชุมชนอำเภอนากลางประกาศเชิญชวนประชาชนลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวัน “งดดื่มสุราแห่งชาติ

นายอำเภอวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ยินดีสนับสนุนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาให้เป็นวาระอำเภอในการเชิญชวนคนลงนามงดเหล้าเข้าพรรษารวมทั้งติดตามให้คนที่ร่วมลงนามสามารถงดเหล้าได้ครบพรรษา โดยอำเภอนากลางจะเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ภาพรวมการรณรงค์ระดับจังหวัด เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชน

 #งดเหล้าเข้าพรรษา

#สสส.

#SDN

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

#เครือข่ายงดเหล้าหนองบัวลำภู

#ซุปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียร์

#ชุมชนคนสู้เหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand