“ชาวนาทม พร้อมใจกัน เข้าพรรษา ชวนกันเลิกเหล้า”

4 กรกฎาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสาธารณสุขอำเภอนาทมและหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาทม จัดพิธีลงนามกล่าวปฎิญาณตน คนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง เสริมเสรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “เข้าพรรษา ชวนกันพาเลิกเหล้า” ปี2565

โดยมีนายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอำเภอนาทม ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นแบบอย่างในการนำหัวหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยท่านนายอำเภอธรรมรัฏฐ์ งามแสง กล่าวว่า

เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ชวนพี่น้องชาวอำเภอนาทมร่วมกันงดเข้าพรรษา สำหรับชาวพุทธทุกคนทราบดีว่าการรักษาศีล5 สุราเป็นศีลข้อที่5 หากเรายังดื่มก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย สติ ดื่มมากเกินทำให้ขาดสติอาจไปทำอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทำสิ่งที่ไม่ดีตามมา หากเรางดได้ก็จะมีผลดี คือ 1.สุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรง การดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งคือการงดเหล้า 2.การงดเหล้าทำประหยัดเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นำเงินไปค่าเหล้าเก็บไว้ให้ลูกในการศึกษาเล่าเรียน หากเราสามารถงดเหล้าได้ 3 เดือน ก็จะมีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี สินค้าแพง ถ้าเราสามารถประหยัดได้ก็ช่วยกันในครอบครัว และผมเองก็ตั้งใจที่ 3 เดือนนี้ที่จะงดเหล้าเข้าพรรษา และเชิญชวนทุกท่านงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยกัน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

#งดเหล้าเข้าพรรษา

#ซุปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียร์

#สคล.

#สสส

กองบรรณาธิการ SDNThailand