อำเภอแม่จัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงเจตจำนงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย YSDN แม่จัน คณะสงฆ์อำเภอแม่จัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เพื่อแสดงเจตจำนงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในฤดูพรรษาการ นำโดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ.แม่จัน (พชอ.) พร้อมด้วย นายประจวบ เจริญพร สาธารณสุขอำเภอแม่จัน พร้อมได้มอบเหรียญและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้ที่งดเหล้าตลอดชีวิต ( คนหัวใจเพชร) จำนวน 11 คน

ณ หอประชุม 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 14 กรกฎาคม 2565 ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว และขอเชิญชวนลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ออนไลน์ได้ที่ #งดเหล้าเข้าพรรษา #สื่ออรักให้พักเหล้า #ซุปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียร์ #ysdnแม่จัน #ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand