เริ่มปฎิบัติการชวนคนงดเหล้า จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าลดการดื่ม 4 ตำบล 400 คน (มีคลิป)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมชุดาปาร์ครีสอร์ท แอนโฮเต็ล เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา อุทธา ที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ขอนแก่น พร้อมด้วยนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน นำคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในชุมชน (อ.สคล.)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่นลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็น แก่นนำ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จากตำบลพระลับ อำเภอเมือง, ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู, ตำบลน้ำอ้อม และตำบลหนองโน อำเภอกระนวน รวม กว่า 50 คน

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ เปิดเผยว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนประจำปี 2565 ภายใต้คำความ “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” เพื่อหารือและออกแบบกิจกรรมในการชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา ตลอดจนการช่วยชมเชียร์ให้คนงดเหล้าอยู่ครบพรรษา

โดยแต่ละชุมชนตั้งเป้าในการชวนคนดื่มในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำบล 400 คน และชักชวนร้านค้าในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ไม่ขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ขายเหล้าในวันพระใหญ่ หรือตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา เพิ่มแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพ หนึ่งตำบล หนึ่งสัมมาชีพ หนึ่งคนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนควบคู่กับการจัดงานบุญประเพณี งานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้มอบสื่อรณรงค์และป้ายรณรงค์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละตำบลเพื่อนำไปมอบ หรือติดตั้งให้กับวัด สถานศึกษา และสถานที่ราชการ ในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

กองบรรณาธิการ SDNThailand