ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พรรษาปีนี้ ร่วมกันงดเหล้า ห่างโควิด เพื่อชีวิตปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์รกงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านในการเชิญชวนสมาชิกในชุมชน และหมู่บ้านใกล้เคียงให้ลงนามปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยในปี้นี้คณะกรรมการหมู่บ้านจะรณรงค์ ชักชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาให้ครอบคลุมทั้งถึงชุมชนให้มากที่สุด โดยได้ร่วมมือจาก อสม.เป็นกลไกหลัการชวน ช่วย ชมเชียร์ และจะเน้นไปที่ชุมชนคนสู้เหล้าซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ และคนต้นแบบ (คนหัวใจเพชร) เป็นตัวอย่างเลิกดื่มแล้วเกิดการเปลี่ยนทั้งร่างกาย ครอบครัว รวมถึงชุมชน ทั้งนี้นางยุพิน ตนมิตร สมาชิกท้องถิ่น จะได้เข้าพบ รพ.สต.ในพื้นที่ ให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่ทำ คือ เครือข่ายเข้าไปสนับสนุนกระบวนการที่คุยกับชุมชน และเข้าพรรษาปีนี้ ก็ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้ง ที่จะงดเว้นการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ด้วยความตั้งใจ เพื่อสุขภาพ ครอบครัว รวมทั้งลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ด้วย เข้าพรรษาปีนี้ ร่วมกันงดเหล้า ห่างโควิด เพื่อชีวิตปลอดภัย

กองบรรณาธิการ SDNThailand