อำเภอไชยปราการประชุมขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ได้มีการประชุมร่วมหน่วยงานองค์กรภาคีต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ภายใต้แนวคิด “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”

โดยมี นายวิเศษ ผงนอก ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการ รพ.สต. ทุก รพ.สต. กศน. อ.ไชยปราการ ตัวแทนฝ่ายปกครอง ประธาน และ สมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอไชยปราการ พร้อมกันนี้ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์งดเหล้าเข้าพรรษาแก่หน่วยงานต่างๆ นำไปติดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ขออนุโมทนา นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ ได้มอบปัจจัยร่วมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในครั้งนี้ด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand