นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูมอบถุงแดง “ขวัญถุง งดเหล้าเข้าพรรษา” ออมเงินจากค่าเหล้าส่งต่อการออมให้ลูกหลาน

วันที่ 1 กรกฎาคม ดร. ประยูร อรัญรุฑ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีปฏิณญาตนงดเหล้าเข้าพรรษาโดย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน 15 ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน179 หมู่บ้านร่วมกันกล่าวปฏิณญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา

โดยได้เน้นย้ำให้ผู้นำเป็นแบบอย่างและร่วมกันเชินชวนให้ประชาชน ทั่วไปได้ร่วมกันลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อตนเองและครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการออมในครัวเรือน จึงได้จัดทำถุงแดง “ ขวัญถุง งดเหล้าเข้าพรรษา” ให้กำนันทั้ง 15ตำบล

โดยมีแนวคิดในการส่งต่อการออมให้กับลูกหลาน เริ่มจากการออมเงินค่าเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อออกพรรษาแล้วจะมอบเงินและถุงแดง ให้กับลูกหลาน ถือเป็นขวัญถุงให้เยาวชนได้เก็บออมต่อ เพื่อเป็นการส่งต่อวินัยการออม สร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่ และส่งเสริมให้เกิดถึงความอบอุ่นในครัวเรือน ให้สมกับการประกาศตนเป็น “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์”

#งดเหล้าเข้าพรรษา

#สสส.

#SDN

#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

#เครือข่ายงดเหล้าหนองบัวลำภู

#ซุปเปอร์แม่พ่อพอแล้วเหล้าเบียร์

#ชุมชนคนสู้เหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand