นายอำเภอบ้านธิ ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 เวลา 09.00 น. .. นายจักรรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้นำผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลบ้านธิและตำบลห้วยยาบ รวม 36 หมู่บ้าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการรณรงค์ให้สังคมตระหนักในปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุรา สู่การเป็นคนต้นแบบและยกระดับสู่การเป็นครอบครัวปลอดเหล้าโดยการชักชวนคนในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ และขยายผลสมาชิกชมรมคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาอำเภอบ้านธิ จากรายบุคคลเป็นหน่วยระดับครอบครัว

กองบรรณาธิการ SDNThailand