อำเภอสุวรรณคูหา หนุนเสริมกิจกรรม”ครอบครัวสุขใจ” กระบวนการช่วยคนเลิกเหล้าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อำเภอสุวรรณคูหา ชูประเด็นการทำงานบูรณาการเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนเสริมกิจกรรม ”ครอบครัวสุขใจ” กระบวนการช่วยคนเลิกเหล้าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 30 มิถุนายน 2565 เครือข่ายงดเหล้าจัดเวที”แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลการขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ต้าน covid – 19

1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายศักรินทร์ โพธินาม ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเกียรติบัตร มอบเข็มเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรและคนหัวใจหินที่ผ่านกระบวนการชมช่วยเชียร์ในชุมชนคนสู้เหล้า รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญประเพณี งานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้า ในปีที่ผ่านมาของพื้นที่ต้นแบบตำบลดงมะไฟ

โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ สาธารณสุขอำเภอ /นายกเทศมนตรี ทต.สุวรรณคูหา /ตำรวจ /ผอ.รพ.สต. /สื่อมวลชน/ผู้นำชุมชน/คณะทำงาน พชอ. นายศักรินทร์ โพธินาม ปลัดอาวุโส ได้กล่าวให้กำลังใจคนหัวใจเพชร หัวใจหิน ให้เชิญชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่อง ให้เป็นคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต นายอภิชาติ ชัยชนะ ผอ.สาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยให้น้ำหนักไปที่การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 และการเฝ้าระวังโรค NCD เฝ้าระวังผู้ป่วยติดสุรา และทำเรื่องสุขภาวะปลอดเหล้า และจะขยายผลมากขึ้นในการขับเคลื่อนงานงดเหล้า ทางสสอ.ยินดีสนับสนุนการทำงานบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆอย่างเต็มที่ และยังมีแนวทางขับเคลื่อนงาน พชอ. พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน โดยผ่านโครงสร้างของทูบีนัมเบอร์วัน และลดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชน นายอุเทน อารีเอื้อ ผู้ใหญ่บ้านดงมะไฟ

ได้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ติดสุราผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้”โครงการครอบครัวสุขใจ โดยการดำเนินงานในระยะเวลาหนึ่งปี สามารถช่วยเหลือผู้ร่วมกระบวนการให้ลดละเลิกสุราได้ถึง 7 ครอบครัว และยังเกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ขึ้นหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปลอดเหล้า บุญบั้งไฟปลอดเหล้า เป็นต้น

ซึ่งจะมีการขยายผลต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆเป็นลำดับถัดไป โอกาสนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565″ชูธง ชงเชียร์งดเหล้าเข้าพรรษา ซุปเปอร์ แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์ “ โดยเลือกพื้นที่ต.ดงมะไฟเป็นพื้นที่ต้นแบบในการชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาเข้มข้น เป็นการให้กำลังใจสร้างพลังบวกให้แก่ผู้สมัครงดเหล้าเข้าพรรษาให้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ตาม concept ที่เป็นซุปเปอร์พ่อซุปเปอร์แม่ของลูกๆ #เครือข่ายงดเหล้า #เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู #สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand